Wat is een API sleutel?

Een API sleutel wordt gebruikt om te kijken welke gebruiker actief is in de administratie. Elke gebruiker krijgt, voor elke afzonderlijke administratie, een API sleutel om eenvoudig te aan te tonen dat hij toegang heeft tot de administratie. Deze API sleutel wordt dan meegegeven aan de administratie, om te voorkomen dat de gebruiker voor elke nieuwe pagina opnieuw moet inloggen en het maakt de website dus een stuk sneller!

#### Het rechtensysteem In Communibase wordt met het rechtensysteem bedoelt, dat gebruikers “rechten” kunnen hebben die ervoor zorgen dat ze toegang hebben tot bepaalde administraties. Zo kan toegang tot administraties worden verleend aan gebruikers door een administrator en ook kan toegang tot een administratie weer worden opgeheven. Dit kan worden gedaan in de “Communibase Client” administratie onder de kop “Gebruiker”. Als je daar een gebruiker selecteert, kun je bij de kop “Administratietoegang” deze veranderingen maken.

Voor elke toegang die een gebruiker heeft, wordt een aparte API sleutel aangemaakt. Op deze manier heeft een gebruiker dus recht om de administratie te bekijken en er veranderingen op te maken. Zo ontstaat dus het rechtensysteem, waarbij verschillende gebruikers een andere administratietoegang kunnen hebben.

#### Een nieuwe API sleutel maken Als een gebruiker toegang krijgt tot een administratie en daar in logt, dan wordt er automatisch een API sleutel voor deze gebruiker en administratie aangemaakt. Dit is de meest eenvoudige manier om een API sleutel aan te maken en deze manier zal ook het meest gebruikt worden. Het kan echter ook handmatig.

Een nieuwe API sleutel kun je handmatig aanmaken door naar de administratie van “Communibase beheer” te gaan. In de tab “API sleutel” kunnen nieuwe API sleutels worden toegevoegd. Er moet dan een administratie worden opgegeven, een sleutel worden gecreëerd (door op “Genereer nieuw wachtwoord” te klikken) en een passende omschrijving en e-mail adres worden ingevoerd. Hieronder een voorbeeld van een ingevuld API sleutel formulier.

Screenshot API key form